Siirry sisältöön
Opinto-ohjaajan linkit Virallista Ohjaus Työelämä Arviointi ja kehittäminen Edunvalvonta ja työnantaja Materiaalipankki

Virallista

Tasavallan presidentti www.tpk.fi
Valtioneuvosto valtioneuvosto.fi/
Eduskunta www.eduskunta.fi/
Opetushallitus www.oph.fi
Opetushallituksen ylläpitämä verkkopalvelu opetuksen kehittämisen tueksi www.edu.fi
Opetusministeriö  www.minedu.fi
Oikeusministeriö www.om.fi
Valtion säädöstietopankki www.finlex.fi/fi
Työministeriö www.mol.fi
Tilastokeskus www.tilastokeskus.fi
Verohallinto www.vero.fi
Ympäristöhallinto www.ymparisto.fi
Terveyden ja hyvinvoinin laitos www.ktl.fi

Tie julkisiin palveluihin www.suomi.fi/suomi
Kuntatiedon keskus www.kunnat.net
Varsinais-Suomen liitto www.varsinais-suomi.fi
Aluehallintovirasto www.avi.fi
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset www.ely-keskus.fi