Siirry sisältöön
<< Opettajan materiaalipankkiKehittäminen ja arviointiOhjauksen kehittäminenKehittämishankkeen vaiheet Kehittämistyö Toimintaympäristölähtöisyys Kehittämistyön ohjaus Ohjauksen arviointi Ohjauksen tila -arviointiYhteinen kehittämistoiminta KehittämistoimintaKehittäminen kouluissa

Toimintaympäristölähtöisyys

Olemassa olevien voimavarojen hyödyntäminen, tuloksellinen kehittämishankkeen toteuttaminen ja oppimisen tuottaminen edellyttävät työyhteisön voimavarojen arviointia. Tällöin arvioidaan opettajien asiantuntijuutta ja organisaation luonnetta

Arviointiväittämät, joilla arvioidaan organisaation luonnetta rajautuvat osallisuutta, yhteistyötä ja yhteistä ymmärrystä korostavista käsityksistä. Arvioinnin kohteena on koulutyön demokraattisuus, opettajien valtaistamisen aste, koulutyön organisoinnin strategisuus. Lisäksi kannattaa arvioida OVTES:n rajaamien voimavarojen hyödyntämistä.

Opettajan asiantuntijuuden osa-alueina voi tarkastella opettajien attribuutiota eli syyselityksiä, reflektiota ja vuoropuhelua. Näistä osa-alueista johdetutut väittämät kuvaavat, mitä haluamme, ajattelemme, miten toimimme ja mitä opimme muiden kanssa. Kehittämistoiminnan näkökulmasta kannattaa arvioida siis opettajien vuoropuhelun tuottavuutta, opettajien reflektion luonnetta sekä opettajien suhtautumista kehittämiseen.

Koulun hallintokulttuurin, opettajien asiantuntijuuden ja työyhteisön työilmapiirin arviointi tukee tuottavien työtapojen valintaa. Toisaalta lähtötilanteen arvioinnilla luodaan organisaation hallintokulttuurille ja opettajien asiantuntijuudelle mahdollisuus kehittyä työn aikana. Tieto toimintavalmiuksista määrittää kehittämistyön ohjauksen luonteen, vaikuttaa kehittämistyön organisointiin sekä yhteistoiminnan sisältöön ja muotoon.