Siirry sisältöön
<< Opettajan materiaalipankkiSeuraamusjärjestelmäOhjaava keskusteluMeidän koulu Ongelmia ratkaiseva systeemi Ennaltaehkäisevää ohjausta RatkaisukeskeisyysKasvatusfilosofiset perusteet Restoratiivinen oikeus Sovittelu Ohjaus kurinpitotilanteissa Ratkaisukeskeinen ohjaus Vertaissovittelu Ohjauksen kehittäminen MateriaalikansioLähteet

Sovittelu

Sovittelu on konfliktinhallintamenettely. Koulusovittelu on ohjaava keskustelua ongelman osapuolten välillä. Osapuolet määräytyvät tapauskohtaisesti: koulukiusaamisessa kiusattu ja kiusaaja, tupakointirikkeessä tupakkalaki/koulun järjestyssäännöt ja oppilas, oppitunnin häiritsemisessä perusopetuslaki ja oppilas tai miksei häiritty muu luokka ja häiritsijä. Ongelmalle etsitään ratkaisua. Sillä pyritään saamaan oppilas ymmärtämään tekonsa vääryys, ohjaamaan oppilasta ottamaan huomioon toiset ihmiset ja ympäristönsä sekä ennaltaehkäisemään suurempia ongelmia. Oppilasta ohjataan tarkoituksenmukaisempaan ja ympäristöä huomioivampaan käyttäytymiseen.

Sovittelun luonne on varhaisesti puuttuvaa, ennaltaehkäisevää, tulevaisuuteen suuntautuvaa ja sosiaalista toimintaa, jolla aktiivisesti etsitään pysyväisluonteisia ja myönteisiä ratkaisuja. Sovittelu on uhrin ja tekijän välinen mahdollisuus käsitellä rikkeestä aiheutuneiden fyysisten, psyykkisten ja aineellisten vahinkojen hyvittämistä ja korvaamista. Sovittelussa osapuolet voivat turvallisesti kohdata toisensa ja vaikuttaa itse oman asiansa lopputulokseen. Sovittelun tavoitteena on

  • vahinkojen korvaaminen
  • ihmissuhteiden korjaaminen
  • kunnioittava vuoropuhelu
  • vastuunotto
  • anteeksipyyntö
  • moraalinen oppiminen
  • uusien rikkeiden ehkäisy.

Sovittelijan tehtävä on mahdollistaa rauhanomainen ongelman osapuolten kohtaaminen. Sovittelija ei ratkaise osapuolten ongelmaa vaan toimii sovinnon mahdollistajana. Sovittelussa käsitellään rikkeen/rikoksen syitä, sillä tavoitteena on ratkaista konflikti ja niiden taustalla olevia ongelmia. Prosessi on tärkeämpi kuin lopputulos. Prosessin tulisi vahvistaa yhteisöllisyyttä. Koulusovittelussa ohjaajan tehtävä vaihtelee rikkeen luonteen mukaan. Koulukiusaamistapauksissa ohjaaja mahdollistaa osapuolten kohtaamisen. Kun on rikottu esim. koulun järjestyssääntöjä, ohjaajan tehtävässä painottuu kasvatus. Vertaissovittelussa ohjaaja toimii ohjaavan oppilaan tukihenkilönä.

Sovittelussa uhri saa äänen ja rikkeentekijä ei ole kurinpidon ja seuraamuksen näkökulmasta passiivinen kohde vaan osallinen. Hyvin toteutettu korjaava prosessi vaatii rikkeentekijältä enemmän kuin perinteinen rankaisukeskeinen menettely. Sovittelu edellyttää uhrin kohtaamista, rikkeen seurauksista keskustelua ja tämä vaikeuttaa teon ja vastuun vähättelyä. Avoin vuorovaikutus mahdollistaa ongelman kohtaamisen ja konfliktin käsittely vapauttaa psyykkistä energiaa. Restoratiivinen, korjaava, oikeus pyrkii palauttamaan molempien osapuolten itsemääräämisoikeuden ja omanarvontunnon ja näin voidaan välttää syrjäytymistä. Sovittelu vähentää kostonhalua. Toisaalta sovittelu nostaa muiden seuraamuksien merkitystä.

Sovitteluohjeet opettajalle