Siirry sisältöön
<< Opettajan materiaalipankkiSeuraamusjärjestelmäOhjaava keskusteluMeidän koulu Ongelmia ratkaiseva systeemi Ennaltaehkäisevää ohjausta RatkaisukeskeisyysKasvatusfilosofiset perusteet Restoratiivinen oikeus Sovittelu Ohjaus kurinpitotilanteissa Ratkaisukeskeinen ohjaus Vertaissovittelu Ohjauksen kehittäminen MateriaalikansioLähteet

Seuraamusjärjestelmä

On vaikea kuvitella koulua, jossa ei ole kaikkien tiedossa olevia sääntöjä ja kaikkien hyväksymää tapaa kontrolloida sääntöjen noudattamista. Koululait määräävät kurinpidon muodon ja menettelytavan, mutta laki ei määritä ohjaussisältöä. Vanha viisaus kuuluu: "Joka kuritta kasvaa, hän kunniatta kuolee". Näin on. Tässä sivustossa tarkastellaan seuraamusjärjestelmän keskeisiä rakenneosia. Kurinpitojärjestelmällä tai valistuneemmalla seuraamusjärjestelmällä on tärkeä rooli koulun kasvatustehtävässä. Toimiva palautejärjestelmä on koulun kasvatustehtävän toteuttamisen keskeisimpiä osa-alueita.

Seuraamusjärjestelmässä pyritään pääsemään eroon kuripitokäytännöistä, jolle on luonteenomaista ongelman eristäminen, poissiirtäminen ja rankaisemalla ohjaaminen. Vanhassa kurinpitojärjestelmässä ongelma siirretään pois jälki-istuntoon sovitettavaksi ja pyritiin ohjaamaan rankaisemalla. Se oli mekaaninen järjestelmä, jossa oppilas ei joutunut työstämään ongelmaansa. Kurinpitojärjestelmä ei tukenut opettajan opetussuunnitelman määrittämän kasvatustehtävän hoitamista. Uudessa suraamusjärjestelmääsä ongelmien käsittelyn tueksi on etsitty toimintatapoja, jotka ovat samansuuntaisia kuin opetussuunnitelman perusteissa esitetyt periaatteet. Keskeinen työmenetelmä on ohjaava keskustelu, jonka sisällöt on lainattu sovittelusta ja ratkaisukeskeisistä työtavoista.

Seuraamusjärjestelmä on porrasteinen järjestelmä, jonka avulla ohjataan oppilaan toimintaa tilanteissa, jossa hän on toiminut vastoin perusopetuslain määrittämiä velvoitteita ja koulun järjestyssääntöjä. Seuraamusjärjestelmällä tarkoitetaan koulun käytäntöjä, joilla ohjataan oppilaita tarkoituksenmukaiseen koulutyöhön ja ennaltaehkäistään ongelmia. Järjestelmän keskeiset elementit ovat osapuolten kohtaaminen, vuorovaikutus ja ongelman ratkaiseminen. Seuraamuksen vaikuttavuus lisääntyy vaiheittain, jos oppilas toistaa rikkeen. Seuraamusjärjestelmän sisältämän ohjauksen tavoitteena on

  • oppilaan itsetunnon,
  • itsearvioinnin,
  • vuorovaikutuksen ja
  • ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen sekä
  • inhimillisen arvojen ja
  • toisen huomioon ottamisen edistäminen/li>

Kun lähdetään kehittämään koulun kurinpitokäytänteitä, tulee huomioida, että samalla kehitämme koulun toimintakulttuuria. Siihen kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin ohjaustyön laatu perustuu.

Katso:
Puropellon koulun seuraamusjärjestelmäohjeet opettajille