Siirry sisältöön
<< Opettajan materiaalipankkiSeuraamusjärjestelmäOhjaava keskusteluMeidän koulu Ongelmia ratkaiseva systeemi Ennaltaehkäisevää ohjausta RatkaisukeskeisyysKasvatusfilosofiset perusteet Restoratiivinen oikeus Sovittelu Ohjaus kurinpitotilanteissa Ratkaisukeskeinen ohjaus Vertaissovittelu Ohjauksen kehittäminen MateriaalikansioLähteet

Restoratiivinen oikeus

Rangaistusteorioissa on vaihtoehtoisia toimintatapoja rangaistuskeskeiselle käytännölle. Restoratiivisen oikeuden tavoitteena on korjata vääryys ja vähentää osapuolille aiheutunutta mielipahaa. Menettelyn on havaittu vähentävän rikkeiden uusimisriskiä ja lisäävän asianosaisten tyytyväisyyttä. Restoratiivinen oikeus on aina prosessi, jossa molemmille osapuolille pitäisi jäädä uskoa itseensä ja positiivisia tulevaisuudenodotuksia.

Keskeisiä restoratiivisia arvoja ovat kunnioittava vuoropuhelu, vastuunotto, hyvitys, armo, moraalinen oppiminen, tekijän hyväksyminen yhteisön jäseneksi ja uusien haitallisten tekojen ehkäisy. Prosessissa korjataan emotionaalisia ja symbolisia arvoja: loukatun turvallisuudentunnetta, omanarvontuntoa, itsemääräämisoikeutta ja oikeudentuntoa.

Restoratiivisen oikeuden keskeinen työmuoto on sovittelu. Sovittelussa ei keskitytä pelkästään tarkastelemaan sitä, onko tekijä rikkonut jotakin sääntöä, vaan huomion keskipisteenä ovat osapuolten väliset inhimilliset suhteet ja niissä tapahtuneet vahingot. Se on ihmissuhteet huomioon ottavaa oikeutta.

Kuvio. Restoratiivisuus ja oppimiskäsitys