Siirry sisältöön
OppilaalleOpinto-ohjaajalle

Opinto-ohjaaja Petri Niemi

Olen toiminut Puropellon koulun opinto-ohjaajana vuodesta 1997 lähtien. Lukuvuoden 2007-2008 toimin Aurajoen lukion opinto-ohjaajana ja 2008-2011 projektipäällikkönä opetusministeriön rahoittamassa oppilaanohjauksen kehittämishankkeessa.

Kokemusta hyödyntävä ohjaustyö on ollut minulle tärkeä työtehtävissäni. Ohjaustyössäni hyödynnän toiminnallisia ja yhteistoiminnallisia työmenetelmiä sekä tieto- ja viestintätekniikkaa. Oppilaanohjaustyöni ydin muodostuu CIP-teoriasta ja kognitiivis-konstruktivistisesta ohjauskäsityksestä. Ennaltaehkäisevä ohjaustyö sekä suunnitelmallinen ja strateginen holistinen ohjaustyö on tapa, jolla lähestyn ohjaustyön haasteita.

Ansioluettelo Akateeminen portfolio

Koordinoiva oppilaanohjaaja

Olen toiminut oppilaanohjauksen aluekouluttajana, Opekon kouluttajana ja vuodet 2008-2019 koordinoivana oppilaanohjaajan Turun sivistystoimessa. Koordinoivan oppilaanohjaajan tehtäviin kuuluivat mm. tuloksellisen oppilaanohjaustyön kannalta välttämättömien yhteistyöverkostojen ylläpitäminen (esim. www.tet-tori.fi), tiedottaminen ja www-sivujen ylläpitäminen (ks. www.turku.fi/oppilaanohjaus ja www.oppilaanohjaus.fi)

Oppilaanohjauksen aluekouluttaja

Minulla on teoriatiedon ohella kokemuksellista tietoa seuraavista ohjaustyön osa-alueista.

 • Ohjaava keskustelu kurinpitotilanteissa
 • Koulun seuraamusjärjestelmän kehittämistyö
 • Ohjauksen kehittäminen ja arviointi
 • Toiminnalliset menetelmät ohjaustyössä
 • Strateginen ohjaustyö

Kasvatustieteen tohtori

Vuonna 2016 valmistuneessa väitöskirjassa selvitin, mitkä ohjauksen (opettajien ja opinto-ohjaajien) osa-alueet vaikuttavat oppilaiden uraphdintavalmiuksien, valintojen - ja päätöksentekovalmiuksien, kehittymiseen peruskoulussa.Väitöstiedote ja -kirja löytyvät täältä.

Kasvatustieteen lisensiaatti

Tutkimusmielenkiinnon kohteenani on peruskoulun ohjauksen kehittämistyö. Lisensiaatintutkimuksessani Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa (2006) tarkastelin toimintatutkimuksellista ohjauksen kehittämishankkeen toteuttamista. Kartoitin opinnäytteessä tekijöitä, joita pitäisi arvioida, kun pyritään toteuttamaan toimintaympäristölähtöinen toimintatutkimuksellinen ohjauksen kehittämishanke. Ks. tutkimus kokonaisuudessa tai artikkelimuotoinen tiivistelmä.

Tutkimusintressini rajautuu alueelle ohjausympäristön kehittäminen, opettajan ohjausammattitaidon kehittäminen sekä oppilaanohjauksen tuloksellisuuden kehittäminen ja arviointi.

Opinnot

 • Kasvatustieteen tohtori, Turun yliopisto, 18.10.2016
 • Kasvatustieteen lisensiaatti, Turun yliopisto, 27.6.2006
 • Erityispedagogiikan aineopinnot, Turun yliopisto, 24.5 2004.
 • Opetushallinnon tutkinto, Opetushallitus, 2.5.2000
 • Erilliset opinto-ohjaajan opinnot, Jyväskylän yliopisto, 7.5.1999
 • Kasvatustieteiden maisteri, Lapin yliopisto, 18.12.1992.
 • Ylioppilastutkinto, Luostarivuoren lukio, 31.5.1983.

Työkokemus

 • 2013- Otavan oppikirjailija (Reitti)
 • 2011- Koordinoiva oppilaanohjaaja
 • 2008-2011 Projektipäällikkö, Oppilaanohjauksen kehittämistoiminta
 • 2007-2008 Aurajoen lukion opinto-ohjaaja
 • 2003-2007 Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen koordinaattori
 • 2003- Oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen aluekouluttaja, Opetushallitus
 • 2003- Opekon kouluttaja
 • 1997- Turun kaupunki, Puropellon koulu, oppilaanohjauksen lehtori
 • 1996-1997 Turun kaupunki, luokanopettaja
 • 1995-1996 Rovaniemen kaupunki, luokanopettaja
 • 1994-1995 Rovaniemen maalaiskunta, oppilaanohjauksen lehtori
 • 1993-1994 Rovaniemen maalaiskunta, luokanopettaja
 • 1992-1993 Lapin yliopisto, Lapin yliopiston harjoittelukoulu, luokanopettaja

Harrastukset

 • Telemark-, kite-, ja maastohiihto
 • Retkiluistelu
 • Siipipurjehdus
 • Melonta
 • Purjelautailu
 • Pyöräily
 • Retkeily

Yhteystiedot

Petri Niemi
etunimi.sukunimi@turku.fi
044-90 74 673