EtusivuOppilaalleOpettajalleOpo Petri Niemi
Opettajan linkit MateriaalipankkiSeuraamusjärjestelmäKehittaminen ja arviointi

Opettajan materiaalipankki

Väitöskirja: Ohjaus ja urapohdinta
Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja


Toimintatutkimuksellinen ohjauksen kehittämistyö peruskoulussa.
Artikkeli kehittämistyöstä

Petri Niemen lisensiaatintutkimus
Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa

Ohjaus kurinpitotilanteissa.
Seuraamusjärjestelmän kehittäminen

Oppilaanohjauksen pedagogiikka
Oppilaanohjauksen pedagogiikka

Toiminnalliset menetelmät oppilaanohjaustyössä.
Toimintamenetelmä

Oppilaanohjaajan vuosityöaika ja tehtävänkuva
Vuosityöaikalaskuri 2019-2020
Peruskoulun opinto-ohjaajan tehtäväkuvaus Turun kaupungissa
Yleistä oppilaanohjaajan tehtävästä
Oppilaanohjaajan perustehtäväkuvaus

Oppilaanohjauksen resursointi, laskuri rehtorille
Liite, oppilaanohjauksen resursointi
Työnkuormittavuusindeksi -laskuri
Liite, työnkuormittavuusindeksi -laskuri
Oppilaskohtainen oppilaanohjausresurssi, laskuri opetustoimenjohdolle
Liite, laskuri opetustoimenjohdolle

Artikkeli oppilaanohjauksen saatavuuden parantamisesta Turussa

Satu ongelmia ratkaisevasta systeemistä

Esimiehen määräämisoikeus.
Direktio-oikeus opetustoimessa

Leikki ja toimintaympäristölähtöisyys hiihdonopetuksessa.
Oppiminen ja ympäristö

Perusteita rinnehiihtomaan rakentamiselle.
Hiihtomaa

Auton hankinta.
Auton hankinta
Auton hankinta -taulukkoPäivitetty 2.9.2019Petri Niemi 2009-2019