EtusivuOppilaalleOpinto-ohjaalleOpo Petri Niemi
Opinto-ohjaajan linkit MateriaalipankkiSeuraamusjärjestelmäKehittaminen ja arviointiVuosityöaikalaskuri

Opinto-ohjaajan materiaalipankki

Petri Niemen opinnäytteet
Väitöskirja: Ohjaus ja urapohdinta
Lisensiaatintutkimus:Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa
Toimintatutkimuksellinen ohjauksen kehittämistyö peruskoulussa.Artikkeli kehittämistyöstä
Toiminnalliset menetelmät oppilaanohjaustyössä. Toimintamenetelmä
Esimiehen määräämisoikeus. Direktio-oikeus opetustoimessa

Ohjauksen kehittäminen
Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja
Ohjaus kurinpitotilanteissa. Seuraamusjärjestelmän kehittäminen
Oppilaanohjauksen pedagogiikka
Leikki ja toimintaympäristölähtöisyys hiihdonopetuksessa. Oppiminen ja ympäristö
Perusteita rinnehiihtomaan rakentamiselle. HiihtomaaPäivitetty 18.9.2020Petri Niemi 2009-2020