Siirry sisältöön
<< Opettajan materiaalipankkiKehittäminen ja arviointiOhjauksen kehittäminenKehittämishankkeen vaiheet Kehittämistyö Toimintaympäristölähtöisyys Kehittämistyön ohjaus Ohjauksen arviointi Ohjauksen tila -arviointiYhteinen kehittämistoiminta KehittämistoimintaKehittäminen kouluissa

Ohjauksen tila Turun yläkouluissa -arviointi

Ohjauksen tila Turun yläkouluissa toteutettiin ensimmäisen kerran Turussa keväällä 2009. Arviointivelvoite löytyy perusopetuslain 5.luvusta 12 §: ”Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta…” Arviointi on tarkoitus toistaa keväällä 2012 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi.

Arvioinnin tavoitteena on tukea koulun ohjauksen kehittämistyötä, arvioida opetussuunnitelman rajaamien tavoitteiden toteutumista, toimia lähtötilanteen arviointina tulevalle kehittämistoiminnalle ja kartoittaa keskeisiä ohjaustyön epäkohtia.

Arvioinnin sisällön määrittävät Opetussuunnitelman perusteet ja Turun kaupungin perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 opetussuunnitelman kuntakohtainen osio (luvut 2–3, 4.3–4.5, 7.21), Opetushallituksen vuonna 2002 toteuttaman arvioinnin pohjalta tehdyt ohjauksen itsearviointilomakkeet ja Petri Niemen lisensiaatintutkimuksessa rajautuneet ohjauksen kehittämisympäristön arvioinnin osa-alueet. Arvioinnissa on kyselylomakkeet rehtorille, oppilaanohjaajille, opettajille ja oppilaalle

Arvioinnin kohteena ovat oppilaanohjauksen saatavuus ja resurssit, oppilaanohjaus ja opetussuunnitelma, ohjaus koko koulun toimintamuotona, koulun ohjausympäristö, koulun ohjauksen kehittämisympäristö, oppilaanohjaajan täydennyskoulutustarve sekä oppilaan itsearvio opiskelutaidoista, työelämätuntemuksesta, koulutus- ja urasuunnittelutiedoista ja -taidoista. Kaikissa kyselyissä on soveltuvin osin sama rakenne, joka on seuraava:

OHJAUS JA OPETUSUUNNITELMA

 • Kasvun ja kehityksen ohjaaminen
 • Koulun ohjaussuunnitelma
 • Työelämään tutustuminen
 • Toiminta eri yhteistyötahojen kanssa
 • Kodin ja koulun yhteistyö
KOULUN OHJAUKSEN KEHITTÄMISYMPÄRISTÖ
 • Henkilöstö
 • Johtaminen ja toiminnan suunnittelu
KOULUN OHJAUSYMPÄRISTÖ
 • Oppilaiden välinen vuorovaikutus ja osallisuus
 • Kasvun ja kehityksen ohjaaminen
 • Ohjaustyön ohjaaminen
 • Kurinpito
OPPILAANOHJAUS JA OPETUSSUUNNITELMA

OPPILAANOHJAUS JA OPETUSUUNNITELMAN TAVOITTEET
 • Oppilaanohjaustyön keskeiset sisällöt
 • Työelämään tutustuminen
 • Kasvun ja kehityksen ohjaaminen
OPPILAANOHJAAJAN TÄYDENNYSKOULUTUSTARVE

OPPILAAOHJAUKSEN SAATAVUUS JA RESURSSIT
 • Oppilaanohjaajan työtilat
 • Oppilaanohjaajan työaika
 • Oppilaanohjauksen resurssit
 • Tieto- ja viestintätekniikka