Siirry sisältöön
<< Opettajan materiaalipankkiKehittäminen ja arviointiOhjauksen kehittäminenKehittämishankkeen vaiheet Kehittämistyö Toimintaympäristölähtöisyys Kehittämistyön ohjaus Ohjauksen arviointi Ohjauksen tila -arviointiYhteinen kehittämistoiminta KehittämistoimintaKehittäminen kouluissa

Ohjauksen arviointi

Osoitteeseen www.turku.fi/oppilaanohjaus on koottu kuvaus oppilaan- ja opinto-ohjauksen vaiheista (ohjauspolku). Kuvaus toimii lähtökohtana arviointityölle ja strategiselle ohjauksen kehittämistyölle. On tärkeää arvioida oppilaanohjauksen tuloksellisuutta keskeisillä tavoitealueilla ja saatavuutta. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen arvioinnin osa-alueiksi oppilaanohjauksen kehittämiskaudella 2003–2007 rajautuivat seuraavat osa-alueet:

Peruskoulu

  • Ensisijaisten hakutoiveiden toteutumisen määrä
  • Oppilaiden sijoittuminen peruskoulun jälkeen koulutukseen
  • Ennaltaehkäisevän oppilashuoltotyön käytännöt
  • Säännöllisten yritys ja jatkokoulutus kontaktien määrä ja laatu

Ammatillinen koulutus

  • Ensisijaisten hakijoiden määrä
  • Negatiivisen keskeyttämisen määrä
  • Ammatti-instituutin opiskelijoiden tyytyväisyyskyselyn ohjauksen osion arvioinnin tulos
  • Opiskelijoiden sijoittuminen työelämään tai jatko-opintoihin