Siirry sisältöön
<< Opettajan materiaalipankkiKehittäminen ja arviointiOhjauksen kehittäminenKehittämishankkeen vaiheet Kehittämistyö Toimintaympäristölähtöisyys Kehittämistyön ohjaus Ohjauksen arviointi Ohjauksen tila -arviointiYhteinen kehittämistoiminta KehittämistoimintaKehittäminen kouluissa

Kehittämistyön ohjaus

Kehittämishanke toteutetaan suunnittelu - toiminta - havainnointi - reflektointi-syklin sarjana. Se on jatkuvaan harkintaan perustuva vaiheittainen prosessi, jossa edetään suunnitelman teosta toimintaan, jota havainnoidaan ja muutetaan saatujen kokemusten perusteella.

Kehittämistyöhön kuuluu toiminnan jatkuva arviointi. Arvioinnin tuotoksena syntyy uusi suunnitelma siitä, miten toimintaa pitäisi jatkossa kehittää. Arvioinnin tärkein anti on tietoisuus siitä, mitä pitäisi vastaisuudessa oppia.

Toimintatutkimuksellisessa kehittämisessä interventioilla eli väliintuloilla sysätään kehitystä eteenpäin. Interventiolla tarkoitetaan väliin tulemista, välissä olemista, välittäjänä toimimista ja asioihin puuttumista. Ohjausrooli vaihtelee teknisestä asiantuntijasta kehittämisprosessin helpottajaksi ja mahdollistajaksi. Vaihtoehtoisten toimintatapojen esittely, keskustelun virittäminen, yhteisymmärryksen rakentaminen, argumenttien arviointi, monipuolisen argumentoinnin tukeminen (kokemus, tieto ja normit), yhteenvetojen tekeminen ja seuraavan kehittämissyklin suunnittelu ovat keskeisiä kehittämistoiminnan ohjaajan tehtäviä.