Siirry sisältöön
<< Opettajan materiaalipankkiKehittäminen ja arviointiOhjauksen kehittäminenKehittämishankkeen vaiheet Kehittämistyö Toimintaympäristölähtöisyys Kehittämistyön ohjaus Ohjauksen arviointi Ohjauksen tila -arviointiYhteinen kehittämistoiminta KehittämistoimintaKehittäminen kouluissa

Kehittämishankkeen vaiheet

Kun kehittämishankkeen tavoitteena on rakentaa kouluun uusi ohjausmalli, voidaan hanke jakaa seuraavaiin vaiheisiin:

  1. hankesuunnitteluvaihe
  2. yhteistoimintavaihe,
  3. koulun ulkopuolisten interventioiden vaihe,
  4. kokeiluvaihe ja
  5. järjestelmän käyttöönottovaihe

Hankesuunnitteluvaiheessa esitettään projektin idea, tehdään esitutkimus ja päätös projektin käynnistämisestä. Esitutkimuksessa tehdään a) lähtökohta-analyysi eli muotoillaan kuvausta nykyisestä toimintatavasta, kuvausta toiminnan kehityshistoriasta ja tehdään nykyisten ristiriitojen analyysi, b) tulevaisuuskatsaus eli aloitetaan työhypoteesin teko ja c) luodaan kehittämistyön toimintastrategia. Työhypoteesi on teoreettinen idea, jonka uskotaan olevan ratkaisu kehittämishankkeen aikana ratkaistavaan ongelmaan.

Yhteistoimintavaiheen aikana laaditaan projektin organisaatio, tarkennetaan tavoitekuvausta sekä suunnitellaan uuden järjestelmän rakennetta ja sisältöä. Työhypoteesia tarkennetaan vaiheittain hankesuunnittelu- ja yhteistoimintavaiheen aikana. Kaikki kehittämistyöhön osallistuvat tarkentavat käytännön vastineilla työhypoteesia.

Koulun ulkopuolisilla interventioilla tuetaan uutta toimintamallia. Kokeiluvaiheen aikana seurataan uuden järjestelmän toimivuutta, korjataan ja edelleen kehitetään järjestelmää ja arvioidaan uutta toimintatapaa. Käyttöönottovaiheen aikana luodaan järjestelmälle virallinen status. Vaiheiden välinen raja on liukuva.

Kuvio. Ohjauksen kehittämistyön vaiheet