Siirry sisältöön
<< Opettajan materiaalipankkiKehittäminen ja arviointiOhjauksen kehittäminenKehittämishankkeen vaiheet Kehittämistyö Toimintaympäristölähtöisyys Kehittämistyön ohjaus Ohjauksen arviointi Ohjauksen tila -arviointiYhteinen kehittämistoiminta KehittämistoimintaKehittäminen kouluissa

Ohjauksen kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa

Kehittämishankkeen lähtökohtana voi olla havainnot koulun ohjauskäytäntöjen epätarkoituksenmukaisuudesta sekä havainnot koulun käytäntöjen ja opetussuunnitelman perusteiden välisestä ristiriidasta.

Kehittämisympäristöä lähestytään eri aikakausien tuottamien opettajien toimintavalmiuksien ja koulun toimintakulttuurin kautta. Hankkeen tavoitteena on uuden toimintamallin luominen, jonka toimintaperiaatteet tukeutuvat opetussuunnitelman perusteisiin.

Kehittämistyö tukeutuu koulun toimintakulttuurissa jo olemassa oleviin hyviin toimintatapoihin. Normit ja opetussuunnitelman perusteiden linjaukset ovat merkittävimmät argumentit kehittämistyössä opettajien kokemustiedon ja tieteen tuottaman tiedon rinnalla. Työhypoteesi määrittää tavoitteen, jota kohti pyritään opettaja-, oppilaslähtöisillä tai huoltajalähtöisillä interventiolla eli kehittämistyötä eteenpäin sysäävillä aloitteilla. Koko opettajakunnan osallistaminen kehittämistyöhön alusta saakka on sitouttaa opettajat kehittämistulokseen.

Kuvio: Ohjauksen kehittämistyö peruskoulussa