EtusivuOppilaalleOpettajalleOpo Petri Niemi
Oppilaan linkit MateriaalipankkiAmmatti- ja koulutusalavalintaTET-paikan haku Lukion ainevalinta Keskeyttäneet

Ammatti- ja koulutusalavalinta. Kohti yhteishakua

Sivulle on koottu www-sivuja ja tehtäviä (julkaistaan keväällä 2010), joiden avulla voit kartoittaa koulutusvaihtoehtojasi peruskoulun jälkeen. Jokainen sivulla oleva vaihe ja tehtävä on tärkeä, joten etene tehtävä kerrallaan eteenpäin. Polku perustuu ajatukseen, että onnistunut ammatinvalinta rakentuu seuraavista vaiheista:

 • Tieto omista vahvuuksista
 • Tieto koulutusmahdollisuuksista
 • Tietoisuus valintatilanteesta
 • Oman tilanteen arviointi
 • Omien valintaperusteiden hahmottamien
 • Vaihtoehtojen rajaaminen ja ensisijaisenvaihtoehdon valinta
 • Valinnan toteuttaminen


Minä-tieto

Tunnista tapasi oppia, vahvuutesi, voimavarasi ja kiinnostuksen kohteesi. Oheisten testien lisäksi kerää palautetta lähipiiriltäsi, kartoita kokemuksiasi ja toiminnastasi saamaasi palautetta. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen koulutusvalinnassa johtaa onnistuneeseen uravalintaan.


Koulutusalat ja ammatit

Omien vahvuuksien ja koulutusalamielenkiinnon tunnistaminen luo perustan valinnoillesi ja opintosuunnitelmillesi riippumatta siitä, ajattelitko mennä lukioon vai ammatilliseen koulutukseen.


Oma ura

Uravalinnalla tarkoitetaan oman koulutusalamielenkiinnon hahmottamista. Tämän mielenkiinnon hahmottaminen on tärkeää, koska toisen asteen opintojen jälkeen saavutat yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteelle ja valinta tapahtuu opintomenestyksesi perusteella.


Oman koulutus- ja ammattialamielenkiinnon pohdiskelun


Työelämään tutustuminen

Omien vahvuuksien mukainen valinta

Peruskoulun loppuvaiheessa opintomenestyksellä on aikaisempaa suurempi merkitys. Haet päättötodistuksella jatkokoulutukseen. Voit vaikuttaa luokkien 7-9 opinnoilla merkittävästi päättötodistukseensa. Suosituimpiin ammatillisiin perustutkintoihin ja lukioihin vaaditaan vähintään keskiarvo 7,5. Lukioihin haetaan lukuaineiden keskiarvolla. Ammatilliseen koulutukseen oppilas valitaan yleisen koulumenestyksen ja taito- ja taideaineiden arvosanojen perusteella (käsityö, kuvataide, kotitalous, liikunta, musiikki). Pisteitä saa numeroin arvostelluista vähintään kahden vuosiviikkotunnin opinnoista. Kaikki arvosanasi on tärkeitä valintaperusteita yhteishaussa.

Voit tunnistaa opintomenestyksen avulla vahvuutesi. Lukiossa jatketaan lukuaineissa tutuksi tulleilla työmenetelmillä ja ammatillisessa koulutuksessa painottuvat taito- ja taideaineissa käytetyt työmenetelmät. Ehdit korottaa arvosanojasi parin viimeisen vuoden aikana. Oman mielenkiinnon tunnistamisen ohella tutustu valintaperusteisiin ja huolehdi, että sinulla on mahdollisimman hyvän arvosanat valintatilanteessa toiselle asteelle.

Valintaperusteet toiselle asteelle

Lukion tai ammatillisen koulutuksen jälkeen opiskelijavalinta tapahtuu opintomenestyksesi perusteella riippumatta siitä missä olet opiskellut. Lisäksi järjestetään valintakokeita, joissa mitataan toisen asteen aikana hankkimaasi osaamista ja varmistetaan, että sinulla on riittävät perustiedot ja -taidot korkea-asteen opintoihin. On siis olennaista, että valitset koulutusvaihtoehdon, jonka edellyttämien työmenetelmien käyttö on sinulla ollut aiemminkin tuloksellista ja sinulla on niissä hyvät arvosanat

Koulutustarjonta Turussa


Hahmota peruskoulun jälkeiset opintomenestykseesi perustuvat koulutusvaihtoehdot ja keskustele niistä vanhempiesi kanssa.


Yhteishaku

Valitse yhteishaussa viisi koulutusvaihtoehtoa, joihin voit sitoutua. Vaikka yhteishaku toteutetaan maaliskuussa, sinut valitaan jatkokoulutukseen päättötodistuksen arvosanojen perusteella. Koulu toimittaa arvosanat eteenpäin. Yhteishaun lisäksi lukioon hakija toimittaa opolle eteenpäin lähetettäväksi lukion ainevalintakortin. Kortissa pyydettyä lukuaineitten keskiarvoa ei käytetä valintaperusteena.

Jos haet joustavalla valinnalla tai pääsykokeelliseen oppilaitokseen, toimita pyydetyt liitteet oppilaitokseen. Ammatilliseen koulutukseen hakiessasi saat kutsun kokeisiin kotiin. Pääsykokeelliseen lukioon hakiessasi toimi Hakuoppaan ohjeiden mukaan.

Yhteishaku

 • www.opintopolku.fi
 • Lukion ainevalinta

 • Nivelvaiheessa

  Tutustu opintotukeen ja mahdollisuuksiin opiskella ja työskennellä ulkomailla.  Päivitetty 10.12.2019Petri Niemi 2009-2020